Home

ตะเกียงเจ้าพายุ

Category: Uncategorised
Published on Sunday, 25 September 2011 02:03
Hits: 38254

ตะเกียง เป็นอุปกรณ์ให้แสงสว่างสำหรับคนในสมัยก่อนมานานมากแล้ว เมื่อก่อนผมเคยสงสัยว่าทำไมตะเกียงเจ้าพายุ ถึงได้ให้แสงสว่างได้ขนาดนั้นจึงเริ่มเข้ามาศึกษา ซ่อมบำรุง จนพอมีความเข้าใจในระดับชาวบ้านคนหนึ่ง และคิดว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือเทคโนโลยีสมัยก่อนที่น่าสนใจและบันทึกไว้