เขมาภิรา ... Khemapira { beds & breakfast }

Healthy Food

 

We serve healthy food : fresh vegetable , fruit and our

rice is mixed from 6 types of nature rice

 

ข้าวหอมมะลิ (Jasmine rice)

ข้าวหอมมะลิ 105 (Brown Jasmine rice 105)

ข้าวหอมนิล (Black Jasmine rice) มีธาตุเหล็กสูงกว่า

 

ข้าวกล้องทั่วไป 30 เท่า

ข้าวหอมมะลิแดง (Red Jasmine rice) ซึ่งสามารถป้องกัน

 

โรคเบาหวาน และมีสารที่มี คุณค่าทางอาหารหลากหลาย

ข้าวสังข์หยด (Red rice) มี คุณค่าทางอาหารสูง และเป็นข้าว

ที่สมัยก่อนชาวพัทลุงใช้หุงต้อนรับแขกสำคัญ

ข้าวกล้องดอย (Brown mountain rice) :

 

vitamin B1 371 times of  normal rice

r0
r1
r2
r3
r4
r5
r6
r6m
r6mc
veg01
veg02
veg03
veg04
veg05
veg06
veg07
veg08
veg09
veg10
veg11
veg12
veg13
vmango
vmush1
vmush2
z01
01/26 
start stop bwd fwd